Голо Брдо у Сутомору / - Фото: Демократе Бар
01/06/2021 u 11:28 h
ДАН порталДАН портал
StoryEditor

Демократе Бар: На Голом брду у Сутомору изводе радове без сагласности и одобрења

На то сам већ указао 11. фебруара ове године када сам упитао надлежне да ли се то на Голом брду ствара нека врста каменолома. На основу Закона о слободном приступу информациjама, од Морског добра 27. априла добиjам низ значаjних информациjа у вези са ископавањем, каже Лековић

О простору као ресурсу од националног значаjа посљедњих година се у Општини Бар води jако мало рачуна. Броjне концесиjе коjима се дозвољава уништавање простора и животне средине отеле су се контроли. Тако се и на диjелу Голог брда у Сутомору, у ексклузивноj зони морског добра, већ неко вриjеме изводе одређени ископи коjима се значаjно и траjно миjења изглед овог простора, казао је одборник у СО Бар Момчило Лековић.

- На то сам већ указао 11. фебруара ове године када сам упитао надлежне да ли се то на Голом брду ствара нека врста каменолома. На основу Закона о слободном приступу информациjама, од Морског добра 27. априла добиjам низ значаjних информациjа у вези са ископавањем - каже Лековић.

image

Документација Морског добра

- Фото: Демократе Бар

Наиме, из дописа се закључује да се само дан након његовог jавног обраћања Морско добро обраћа Комуналноj полициjи Бар и Министарству екологиjе, просторног планирања и урбанизма како би у домену своjих надлежности извршили контролу простора и спровели инспекциjски надзор, с обзиром на то да су изласком на терен службеници Морског добра констатовали да се на катастарскоj парцели 1958/2 , власништво извjесног Горана Паjковић изводе радови без одобрења и сагласности, механизациjом, и то копање каменог и земљаног материjала и његово депоновање на катастарску парцелу коjа се налази у власништву државе Црне Горе.

image

Документација Морског добра

- Фото: Демократе Бар

- Увидом у дописе уочио сам да jе Комунална полициjа извршила контролу, сачинила записник о контроли и да се истовремено проглашава ненадлежном у овом случаjу. Поступање Комуналне полициjе нарочито jе симптоматично из разлога што jе само неколико дана након службене забиљешке настала службена забиљешка Морског добра у коjоj се констатуjе да се на државноj парцели коjа се налази тик уз парцелу извjесног Горана Паjковића налази више депонованих ископа земљаног и каменог материjала. Поставља се питање како то да барска комунална полициjа, коjа jе обилазила терен пар дана раниjе, ниjе утврдила ништа спорно у чињеници да се на државноj парцели налазе велике количине депонованог отпада. Да ли jе то барска Комунална полициjа одлучила да заштити "непознатог" одлагача отпада - пита одборник Демократа.

Тужилаштво процесуирало предмет

- Из достављених дописа и изjашњења Морског добра Основном државном тужилаштву у Бару, у коjем jе направљена комплетна ретроспектива ископавања и депоновања каменог и земљаног материjала и грађевинског отпада закључуjем да jе предмет процесуиран од стране тужилаштва, односно да jе подниjета кривична приjава - каже Лековић.

Иако коначан епилог у овом случаjу jош увjек ниjе познат, Лековић апелуjе да се надлежни под хитно мораjу додатно ангажовати како би се утврдиле све чињенице, сачувала животна средина или бар оно што jе преостало од ње и наравно процесуирали сви они коjи су се "дрзнули" да без одобрења врше ископавања у самом срцу Сутомора.

Радови на предметноj локациjи тренутно су обустављени, али одговорност за незакониту девастациjу мора постоjати, навео је Лековић.

Такође, 19. марта Морско добро упућуjе допис Управи за заштиту културних добара с обзиром на то да jе приликом ископа земљаног и каменог материjала на овом простору дошло до ископа старе архитектуре. И овим дописом се потврђуjе Лековићева тврдња од 11. фебруара да се ту налазе остаци неких грађевина, наjвjероватниjе остаци аустроугарских бункера, али и да би се, по казивању мjештана, на овом подручjу могли налазити и остаци италиjанског гробља, због чега jе свако ископавање без сагласности надлежних институциjа незаконито и недопустиво.

Izdvojeno

29. jul 2021 14:40