31/01/2021 u 00:00 h
Dan.Dan.
StoryEditor

Kroksice ne nositi više od osam sati

Ljekari kažu da često nošenje kro-ksica može biti dobro samo za ljude koji imaju visoki ris ili koji
Ljekari kažu da često nošenje kro-ksica može biti dobro samo za ljude koji imaju visoki ris ili koji pate od edema ili akumulacije vode u nogama i zglobo-vima. Iako mnogi misle da su savršeno udobni i prikladne za cijelu porodi-cu i bilo koju priliku, tvrdi pedijatar Paul Čadvick kaže da popularne kro-ks nisu dobre za cjelodnevno nošenje.– Pojas po sredini krokusa koji drži stopalo na mjestu mnogi guraju iza pete, pa se umjesto na petu više oslanjaju na prste - rekao je Čadvick.– To može dovesti do pojave kurjih očiju, otoka stopala i plikova, pa pre-poručuje da kroksice nosite povreme-no, ne svaki dan i ne predugo.– Dobra cipela treba da ima dovoljno prostora za prste, širina treba da se podudara sa širinom stopala i treba da bude izrađena od prirodnih materija-la koji omogućavaju stopalima da dišu - kaže Čadvick i predsjednik Američ-ke akademije pedijatrijske sportske me-dicine doktor Alek Kor.- Fleksibilna cipela može čak da izazove upalu tetiva i deformacije pr-stiju - rekao je Kor.Prema tome, prema njegovim riječi-ma, često nošenje kroksica može biti dobro samo za ljude koji imaju visoki rist ili one koji pate od edema ili aku-mulacije vode u nogama i zglobovima - ali čak im i on kaže da ih ne nose duže od osam sati dnevno.

Izdvojeno

28. jul 2021 22:34