20/02/2021 u 00:00 h
Dan.Dan.
StoryEditor

Tov rase „aberdin angus” se isplati

„Angus” goveda hrane se pretežno travom, uz dodatak sijena i koncentrovanog dijela u zimskom periodu, što se smatra najprofitabilnijim uzgojem. Ova goveda su niskog rasta – kaže Momčilo Kuveljić
Goveda rase „aberdin angus” najčešće se uzgajaju za tov. Potiču od crnih bezrožnih goveda u istoimenim planinskim oblastima Šotske. Ova rasa je decenijama formirana u namjeri da se stvori otporno, ranozrelo goveče čija ishrana se najvećim dijelom odvija na pašnjacima.
- „Angus” goveda hrane se pretežno travom, uz dodatak sijena i koncentrovanog dijela u zimskom periodu, što se smatra najprofitabilnijim uzgojem. Ova goveda su niskog rasta, čija visina grebena kod krava prosječno iznosi 115-120 cm, a kod bikova 120-135 cm. Odlikuje se vrlo razvijenim proporcijama prednjeg i zadnjeg dijela tijela. Glava je mala, široka u čelu, a bezrožnost je jedna od karakteristika „angus” rase. Vrat je kratak, širok i mesnat, a trup dug i zaobljen. Noge su kratke, a mišići u predjelu butova dosežu do skočnih zglobova. Koža i papci su pigmentisani, a tijelo izvornog „angusa” je crno, međutim danas postoje i drugi sojevi u pogledu boje, pri čemu dominira crni i crveni – kaže Momčilo Kuveljić, diplomirani inženjer agronomije, samostalni savjetnik u Odjeljenju za savjetodavne poslove u stočarstvu, Regionalnog centra Bijelo Polje. Masa tijela odraslih krava je 550-700 kg, a bikova u priplodnoj kondiciji 750-1000 kg. Utovljeni bikovi mogu dostizati i više od 1.500 kg. Težina teladi nakon poroda je oko 30 kg, tako da se porađaj krava odvija bez poteškoća. Mliječnost je od 1200 do 1800 litara, da se tele može othraniti u sistemu krava - tele.
- „Angus” krave posjeduju dobar materinski instinkt koji osigurava dug period sisanja i visok dnevni prirast teladi. Preporuka je da priplodne junice prvi pripust ne ostvaruju prije 15 mjeseci starosti ili sa najmanje 350 kg tjelesne mase, kako bi se prvi put otelile sa 24 mjeseca. Nakon teljenja „angus” krava se priprema za novi reproduktivni ciklus, već nakon mjesec dana, a tele ostaje uz kravu narednih devet mjeseci. Jedna krava nakon druge godine života oteli jedno tele na godišnjem nivou, a životni vijek „angusa” je 15-20 godina. Rasa se odlikuje mirnim temperamentom i dobroćudnošću. Zahvaljujući prirodnom načinu ishrane, dobija se meso idealne masnoće i mramoriranosti (intramuskularno masno tkivo), bez suvišne potkožne masti.
– Meso „angus” goveda je izrazito sočno, mekano, specifičnog ukusa i idealno za različite vrste pripreme. Meso sadrži visok procent beta karotena, vitamina B, E, omega 3, kao i minerale poput kalcijuma, magnezijuma, kalijuma… Upotreba mesa „angus” goveda obezbjeđuje pravilnu i uravnoteženu ishranu – zaključio je Kuveljić.
M.N.


Idealne krave dojilje
– Osobina ove rase goveda je rano stasavanje i odličan kvalitet mesa uz mali udio potkožnog masnog tkiva. Osim toga, odlikuje se dobrom otpornošću, zbog čega je pogodna za intenzivan tov u hladnim i toplim područjima. Bikovi se upotrebljavaju u komercijalnoj proizvodnji za ukrštanje sa mliječnim rasama radi dobijanja teladi koja se odlikuju dobrom tovnom sposobnošću i kvalitetom mesa. Tako su, na primer, junice melezi „angusa” sa „holštajn-frizijskim” govečetom vrlo popularne u stadima sisajuće teladi u sistemu „krava-tele” i čine dobru osnovu za buduću kravu dojilju. Ako se one opet ukrste sa „angus” bikom, dobijene junice su idealne krave dojilje, a muško potomstvo se tovi i iskorišćava za proizvodnju mesa – kaže Kuveljić.

Izdvojeno

31. jul 2021 17:54