StoryEditor

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ‘‘DANA‘‘ ZA AVGUST 2020. GODINE

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

U avgustu mjesecu ombudsman ‘‘Dana‘‘ dobio je jednu žalbu. Nju su mu 24. avgusta uputili I.B., M.P., I.P. i Ž. S. povodom teksta koji je objavljen u ‘‘Danu‘‘ istog  tog dana, a u kome se govori o isplati konkretnih novčanih iznosa na ime otkupa zemljišta koje je ranije bilo u vlasništu države, a sudskim odlukama poslije pripalo podnosiocima žalbe. Ombudsman koristi inicijale, ne navodeći pritom ni naslov teksta, zato što navedena žalba nije ispunila uslove predviđene Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca ‘‘Dana‘‘. Na to je ombudsman ukazao i u svom dopisu od 3. septembra, a potvrdu za to dobio je kasnije i kroz odgovor na njegov dopis od osobe čiji je e-mail korišćen za upućivanje žalbe, a čije se ime ne nalazi među podnosiocima žalbe, što je bilo dodatno saznanje da nije zadovoljen izričiti član pomenutog Poslovnika koјi propisuje da se po žalbi može postupati pod uslovom da je podnijeta ‘‘uz pisanu saglasnost lica koje smatra da je oštećeno pomenutim sadržajem‘‘. Iz navedenog razloga, naslov teksta ombudsman neće pominjati ni u korišćenju izjašnjenja autora teksta, novinara Vladimira Otaševića.

   Razlog za upućivanje žalbe, kako su naveli njeni podnosioci, bio je taj što su u navedenom tekstu objavljena njihova imena sa pripadajućim iznosima, а što se nije, kako oni smatraju, smjelo uraditi bez njihovog odobrenja, a nije se razmislilo, naveli su oni, ni u ‘‘kakvoj opasnosti se mogu naći članovi njihovih porodica zbog takvih informacija‘‘. Zato oni smatraju ‘‘da bi u najkraćem roku trebalo ukloniti njihova imena i staviti inicijale‘‘, tražeći takvu reakciju od ombudsmana.

   Sa dobijenom žalbom ombudsman je upoznao uredništvo ‘‘Dana‘‘ i od novinara Vladimira Otaševića dobio izjašnjenje sa kojim je 3. septembra upoznao podnosioce žalbe kroz dopis, pošto iz već navedenih razloga to nije mogla biti odluka. Pomenuti dopis, ombudsman ovdje prenosi integralno, sa već objašnjenom intervencijom:

‘‘Poštovani,

Primio sam Vašu žalbu od 24. avgusta tekuće godine, a povodom teksta koji je objavljen u ‘‘Danu‘‘ istog dana kada je upućena i žalba, tj. 24. avgusta 2020. godine.  U pomenutoj žalbi, uz prethodno obrazloženje, zatražili ste od mene kao ombudsmana ‘‘Dana‘‘ hitno  uklаnjanje Vaših imena i stavljanje inicijala. Pretpostavljam da ste mislili na internet izdanje ‘‘Dana‘‘ i da se Vaš zahtjev odnosio na elektronsku verziju pomenutog teksta, jer u žalbi to nijeste jasno naznačili.

   Da biste u potpunosti shvatili poziciju ombudsmana ‘‘Dana‘‘ i njegova ovlašćenja, moram Vas podsjetiti da ombudsman u razmatranju žalbi i postupanju po njima, u svojoj prevashodno medijatorskoj ulozi, mora postupati po odredbama Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ‘‘Dana‘‘. Napominjem Vam da se sa pomenutim Poslovnikom možete upoznati putem internet stranice ‘‘Dana‘‘.

   Navedenim Poslovnikom, tačnije njegovim članom 3, pobrojani su i kriterijumi koje žalba mora da ispuni da bi se po njoj moglo postupati i da ne bi bila odbačena, kakvu mogućnost predviđa član 5 Poslovnika. Bez obzira što Vaša žalba to nije u potpunosti zadovoljila (npr. nijeste dostavili skenirani sadržaj na koji se žalba odnosi ili internet link ka njemu, a bilo je i još nekih formalnih nepreciznosti), iz punog poštovanja prema Vama i iz osjećaja vlastite odgovornosti, u skladu sa načelom 7 pomenutog Poslovnika, proslijedio sam Vašu žalbu uredništvu ‘‘Dana‘‘ na izjašnjenje. U predviđenom roku na podnijeti zahtjev za izjašnjenje odgovorio mi je autor predmetnog teksta, novinar Vladimir Otašević, obavještavajući me da je to ujedno i stav uredništva ‘‘Dana‘‘. Dobijeno izjašnjenje prenosim Vam integralno:

 ‘‘Navodi i zahtjev iz žalbe na članak, koji je objavljen 24. avgusta ove godine, nijesu osnovani. Iz jednostavnog razloga što se radi o javnim podacima, koji su dostupni na sajtu Vlade Crne Gore. S obzirom da su u tekstu iznijete informacije o korišćenju novca iz državnog budžeta, to je tema koja je zavređivala pažnju javnosti,  kao takva je od javnog interesa, i logično tome, njenom novinarskom obradom nije povrijeđeno pravo na privatnost.

   U tekstu koji podnosioci žalbe navode da je sporan ne otkrivaju se lični podaci, odnosno podaci kao što je, npr. adresa stanovanja osoba koje se pominju, matični brojevi, brojevi ličnih karti ili slični podaci koji su zaštićeni Kodeksom novinara/novinarki Crne Gore. Isključivo se pominju imena punoljetnih osoba i iznosi koje im je Vlada Crne Gore opredijelila iz državnog budžeta, odnosno novca poreskih obveznika. Prema tome, ne može se smatrati da se radi o neetičkom izvještavanju i kršenju bilo koje norme Kodeksa novinara/novnarki, ali ni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

   U žalbi je postavljen zahtjev za ombudsmana da ukloni imena i novčane iznose iz teksta koji je objavljen u elektronskoj publikaciji dnevnog lista ‘‘Dan‘‘. Tako nešto, međutim, nije se moglo tražiti od ombudsmana, jer to ne spada u njegova ovlašćenja i eventualno može biti isključivo odluka uredništva. Kako su u tekstu  iznijete samo činjenice i kako ne postoji osnov da se bilo šta u istom mijenja, stava sam - a to je ujedno i stav uredništva - da zahtjev za brisanje imena i iznosa koji treba da budu uplaćeni iz državnog budžeta, a koji su objavljeni u tekstu i u elektronskoj publikaciji ili na portalu ‘‘Dana‘‘, ne treba da se uvaži iz svih razloga koje sam naveo,‘‘ stoji u izjašnjenјu novinara Vladimira Otaševića.

   I bez izjašnjenja novinara Otaševića i uredništva ‘‘Dana‘‘, neosporno je da u nadležnosti ombudsmana ‘‘Dana‘‘ ne može biti da nalaže uklanjanje elektronskih sadržaja ili njihovih djelova.To je jasan stav duboko saglasan sa već pomenutom medijatorskom pozicijom ombudsmana i suštinom i funkcijom samoregulacije. Kao takav on se u praksi podrazumijeva, kao što se podrazumijeva i da se etičkim prekršajem ne može označiti ono što konkretnim načelom ili odgovarajućom smjernicom Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore nije označeno kao nedopustivo etičko ponašanje‘‘, saopštio je ombudsman u svom dopisu.

Ombudsman "Dana"

Ilija Jovićević

19. jul 2021 01:20