Стручњаци сматрају да је општина у овим границама неодржива / -Архива
14/09/2021 u 14:21 h
Andrijana DabanovićAndrijana Dabanović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Фирма Financial and management consulting тужила Општину Голубовци због избора процјењивача оправданости територијалне промјене

Давање прекратког рока за давање понуда, указуjе на фаворизовање одређеног понуђача, чиме jе прекршен Закон о jавним набавкама. Обjава jавне набавке извршена jе 11. јуна у 12 сати, а наручилац jе одредио да понуде достављаjу закључно са 17. јуном, пише у тужби

Фирма Financial and management consulting тужила је Општину Голубовци тражећи да се поништи обавјештење о исходу поступка једноставне набавке о избору фирме која ће радити студију оправданости територијалне промјене. У тужби која је предата Управном суду указују на повреду правила управног поступка, погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање и погрешне примjене материjалног права. Ова фирма била је заинтересована за израду студије и предала је понуду, али је комисија одлучила да је Заједничка понуда чији је носилац проф.др Никола Миловић најповољнија и додијелила јој посао.

– Обавjештење представља тзв. решење у материjалном смислу, jер иако jе насловљено као обавjештење коjе формално не представља управни акт, њиме jе одлучено о правима и обавезама странака - учесника поступка jавне набавке. Обавjештење не садржи правну поуку, али jе жалба на обавjештење искључена у складу са Правилником о начину спровођења jедноставних набавки. Тужбом се оспорава документациjа наручиоца, критериjуми за избор понуде и одлука о избору наjповољниjе понуде. Услови за стручну и техничку способност кандидата нису у складу са предметом jавне набавке, чиме jе прекршен Закон о jавним набавкама. Потпуно jе неjасно због чега jе за вођу аналитичког тима и аналитичара тражено да имаjу докторат, као што ниjе jасно ни зашто jе за водећег аналитичара из области фискални капацитет општина тражено да мора имати универзитетску диплому економиjе и права, када анализа прилива и одлива немаjу везе са познавањем регулативе коjа се односи на локални економски развоj и дjелокруг рада локалних управа – пише у тужби.

У тужби се наводи да докази о стручноj и техничкоj способности коjу су прописани документациjом нису у складу са Законом о jавним набавкама.

– Документациjом је наведено да jе као доказе о стручноj и техничкоj способности потребно доставити доказе о нивоу оквира квалификациjа и доказе о траженом искуству. Међутим, према Закону о jавним набавкама може се захтjевати само доказ о ангажовању радне снаге са одговараjућим референцама коjе су потребне за извршење предмета набавке у складу са законом. Докази о нивоу оквира квалификациjа нису прописани законом као допуштени. Тражењем доказа о нивоу оквира квалификациjа наручилац jе покушао да избjегне тражење услова способности привредног субjекта приписаних Законом о jавним набавкама, како би омогућио лицима коjа нису привредни субjекти да учествуjу у поступку. Давање прекратког рока за давање понуда, указуjе на фаворизовање одређеног понуђача, чиме jе прекршен Закон о jавним набавкама. Обjава jавне набавке извршена jе 11. јуна у 12 сати, а наручилац jе одредио да понуде достављаjу закључно са 17. јуном. Правилником о начину спровођења jедноставних набавки прописано jе да рок за достављање понуда не може бити краћи од три дана. У овом случаjу рок jе износио шест дана, али jе природа jавне набавке захтиjевала да таj рок буде дужи, jер су понуђачи морали да сазнаjу за понуду, проуче техничку спецификациjу, окупе мултидисциплинарни тим и прибаве доказе о радном ангажовању чланова проjектног тима. Индикативно jе да су лица чиjа jе понуда изабрана као наjповољниjа већ 14. јуна, само три дана након расписивања jавне набавке, закључила уговор о заjедничком наступу у поступку и истог дана прибавила потребне доказе. Критериjуми за избор понуде нису дати у складу са Законом о jавним набавкама, jер су дискриминаторни. Одлука о избору понуде ниjе законита, jер jе изабрано лице коjе ниjе привредни субjект. Као наjповољниjа jе изабрана заjедничка понуда четири физичка лица - Никола Миловић, Миjат Jоцовић, Jулиjа Церовић-Смоловић, Никола Мартиновић, чиjи jе носилац Никола Миловић. Из одлуке се види да jе сво четворо лица запослено на Економском факултету, али су понуду дали у лично име, а не у име високошколске установе у коjоj раде. Такође, наведена лица нису регистрована као предузетници у ЦРПС. Према томе, њихова понуда jе морала бити проглашена за формално неисправну – пише у тужби.

У тужби се наводи да одлука о избору понуде jе неjасна и непотпуна.

– Није образложен начин на коjи jе утврђена испуњеност услова из документациjе, нити начин на коjи jе додиjељен броj бодова по сваком параметру, што доказуjе да jе одлука дониjета арбитрерно. Предлажем да након одржане усмене jавне расправе, суд усвоjи тужбу и поништи оспорени акт и предмет врати на поновни поступак, уз обавезу накнаде трошкова управно-судског поступка, по трошковнику коjи jе бити достављен након усмене расправе – пише у тужби.

Општина не зна за тужбу

Из Општине Голубовци ниjе упозната са наведеном тужбом, те се по том основу не може изjашњавати, казали су из Општине Голубовци.

– Поступак за спровођење jедноставне набавке за израду студиjе оправданости териториjалне промjене спроведен jе у складу са Законом о jавним набавкама и Правилником о начину спровођења jедноставних набавки. Критериjуми и броj додиjељених бодова по истим, приказани су и образложени у обавjештењу о исходу поступка jедноставне набавке за израду студиjе оправданости териториjалне промjене обjављеном 25. јуна на електронском систему jавних набавки – кажу из Општине Голубовци.

Економски аналитичар Илија Крачковић који је био ангажован у фирми која је тужила Општину Голубовци каже да тужбом траже да суд поништи одлуку о избору фирме која ће радити елаборат.

– Ако раде на пројекту, а суд није реаговао долази се у позицију да Општина Голубовци сјутра плати некоме. Они нијесу смјели да раде нита прије него суд донесе своје мишљење. Стално су да махали са тим да је Економски факултет добио посао. То није тачно, јер они ако се појаве да раде тај посао добијају 40 процената, а 60 одсто аутору. Тако да имамо информацију да су се људи јавили мимо, а у име Економског факултета. Треба испитати да ли је Економски факултет аплицирао – казао је Крачковић.

Он сматра да у овим границама Зета не може бити самостална, односно финансијски одржива. Крачковић каже да је његов тим добио да ради студију сјео би да се договори са Тузима и направио праве границе. Он сматра да се под хитно треба урадити ревизија граница, па тек онда радити студију.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

24. septembar 2021 15:50