Црногорска кућа фудбала / - фото: Дан/Срђан Ђиђо Бољевић
26/06/2021 u 17:25 h
Nikola JovanovićNikola Jovanović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

ФСЦГ: Желе да паралишу наш рад

Из Куће фудбала тврде да је инспекциjским надзором грубо повриjеђена аутономиjа и независност Фудбалског савеза Црне Горе

Фудбалски савез Црне Горе је новим, опширнијим саопштењем реаговао на одлуку Инспекциjа за спорт да донесе рjешење о привременоj забрани одржавања изборне скупштине ФСЦГ, заказане за 30. јун.

Из Савеза поручују да су према статуту, за који су сагласност дали ФИФА, УЕФА и Министарство спорта, jедини надлежни да организуjе и уређуjу фудбалски спорт на териториjи Црне Горе.

Права, дужности и обавезе ФСЦГ дефинисани су аутономиjом коjу му даjу прописи ФИФА-е, УЕФА-е, Закон о спорту и прописи ФСЦГ.  Као пуноправни члан Свjетске фудбалске федерациjе (ФИФА) и Европске фудбалске асоциjациjе (УЕФА) Фудбалски савез Црне Горе jе у обавези да у потпуности поштуjе њихове статуте и друге прописе, између осталог да у сопствени Статут уврсти одредбу коjом ФИФА и УЕФА своjе чланице обавезуjу на „демократски и слободан поступак избора њихових извршних тиjела и именовање других тиjела на потпуно независан начин.“ Везано са тим, члан 9 Статута УЕФА указуjе на то да: „Савез члан УЕФА може бити суспендован ако се државне власти умиjешаjу у пословање Савеза на начин да: 1. се не може сматрати да jе потпуно одговоран за организациjу фудбала на своjоj териториjи; 2. ниjе у позициjи да обавља своjе статутарне задатке на одговараjући начин; 3. више не гарантуjе несметан ток такмичења организованих од стране Савеза; 4. више нису осигурани слободни избори извршних тиjела, потпуно независни избори или именовање других статутарних тиjела – наводе из Фудбалског савеза Црне Горе.

Из ФСЦГ тврде да су створили све нормативне оквире за организациjу демократских, слободних и независних избора статутарних тиjела и органа.

Приликом расписивања избора на свим нивоима, укључуjући и Удружења клубова коjа су саставни дио Фудбалског савеза (дефинисано чланом 11 Статута ФСЦГ), у потпуности су уважене све одребе Статута и омогућени демократски и слободни избори статутарних тиjела и органа на свим нивоима. Поштуjући одредбе сопственог и статута међународних фудбалских организациjа Фудбалски савез Црне Горе jе од момента расписивања избора, на сjедници извршног одбора одржаноj 27.03.2021. године, обезбиjедио равноправност у изборном процесу за све кандидате, делегате и заинтересоване стране. Важно jе истаћи да jе Статутом ФСЦГ прописано да све спорове настале између чланова Фудбалског савеза рjешава Арбитражни суд Фудбалског савеза Црне Горе коjи представља независан и непристрасан орган и коjи у коначном одлучуjе о свим питањима, укључуjући и процес избора, као и евентуалним приговорима учесника изборног процеса. Уjедно, Арбитражни суд Фудбалског савеза Црне Горе установљен jе на основу одредаба статута ФИФА и УЕФА, Закона о спорту Црне Горе и Статута ФСЦГ – подсјећају из Савеза.

Из Куће црногорског фудбала наглашавају да jе извршеним инспекциjским надзором грубо повриjеђена аутономиjа и независност Фудбалског савеза Црне Горе коjа му jе дата статутом, дониjетим на основу Закона о спорту и релевантних међународних прописа и правила из области фудбалског спорта.

На оваj начин се, директно и недвосмислено, остваруjе утицаj на изборни процес од стране државног органа, што jе, подсjећамо, забрањено статутима ФИФА и УЕФА, односно што може довести до посљедица коjе укључуjу и забрану учешћа црногорских клубова и репрезентативних селекциjа у међународним такмичењима – тврде из ФСЦГ.

Имају много примједби из Савеза на обављања инспекциjског надзора од стране Инспекциjе за спорт.

Инспектор за спорт ниjе правилно утврдио чињенично станjе по питању одржавања Скупштине Удружења тренера ФСЦГ – Сjевер закључуjући да делегат ниjе одабран на сjедници већ путем телефонских разговора, СМС и вибер порука. О нетачности овог навода постоjи записник са поменуте Скупштине на коjоj jе за делегата на Изборноj Скупштини Удружења клубова ФСЦГ – Сjевер jедногласно изабран Ивица Ћулафић. На основу погрешно утврђеног чинjеничног стања, Инспектор за спорт закључуjе „да се наведена неправилност одразила и на законитост и регуларност Изборне Скупштине Удружење клубова ФСЦГ – Сjевер одржане дана 18.05.2021. године”, па без икаквог правног основа рjешењем налаже поновно одржавање Скупштине у року од 30 дана због мањкавости у избору делегата Удружења тренера ФСЦГ – Сjевер, коjе jе достављено Фудбалском савезу дана 16.06.2021. године. Два дана након приjема рjешенjа, тj. 18.06.2021. године, Инспектор за спорт записнички констатуjе да „Фудбалски савез jош увиjек ниjе одржао нову сjедницу Скупштине Удружења клубова ФСЦГ – Сjевер…” као и „да ће инспектор за спорт дониjети рjешенjе коjим ће наложити одлаганjе Скупштине ФСЦГ заказане за 30.06.2021. године”. На оваj начин Инспектор за спорт ниjе испоштовао рок коjи jе сам одредио, чиме jе злоупотриjебио овлашћења jер jе наведену контролу могао обавити тек 16.07.2021. године. Додатну злоупотребу овлашћења представља наjава забране одржаванjа Изборне Скупштине од стране Инспектора за спорт. Наjава Инспектора за спорта резултирала jе обjавом на друштвеним мрежама од 25.06.2021. године да jе дониjето рjешење коjим се Фудбалском савезу Црне Горе привремено забрањуjе одржавање Изборне Скупштине ФСЦГ заказане за 30.06.2021. године – опширно наводе у саопштењу из Савеза и настављају: – Узимаjући у обзир све уочене неправилности, као и став да jе инспекциjски надзор обављен незаконито, Фудбалски савез Црне Горе jе благовремено искористио дозвољена правна средства и уложио жалбу на рjешење Инспекциjе за спорт од 16.06.2021. године коjим се налаже поновно одржавање Скупштине Удруженjа клубова ФСЦГ – Сjевер. У жалби су наведене и детаљно образложене све неправилности констатоване приликом неколико инспекциjских надзора.

Из ФСЦГ сматрају да је циљ инспекциjских контрола да се опструира и паралише рад органа Фудбалског савеза, односно одржавање скупштине заказане за 30. јун, о чему jе обавиjештено и Специjално државно тужилаштво (СДТ).

Начин на коjи jе Инспектор за спорт обавио инспекциjски надзор представља директно и недвосмислено миjешање у изборни процес Фудбалског савеза чиме се грубо крше одредбе статута ФИФА и УЕФА, о чему су поменуте међународне институциjе обавиjештене. Спорт, а самим тим и фудбал као његова грана, дефинисан jе као дjелатност од jавног интереса па поступање Инспекциjе за спорт усмjерено ка онемогућавању нормалног функционисанjа jедне од грана спорта представља угрожавање jавног интереса. Посљедице даљег миjешања државних органа у аутономиjу Фудбалског савеза Црне Горе могу бити несагледиве по комплетан фудбалски спорт у нашоj земљи и све његове чиниоце – закључује се у саопштењу.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

26. septembar 2021 03:14