Izdvojeno

<p>Међу добитницима станова по повољним условима и поједини чланови владе Душка Марковића</p>

АСК зауставља додјелу станова функционерима Имаjући у виду опсег функционера на коjе се ова одлука односи, укључуjући представнике Владе, парламента, правосуђа и независних институциjа, њеном примjеном се отвара простор за настанак сукоба интереса у коме представници jедне гране власти јавни интерес угрожавају због приватног, наводи АСК у анализи

Izdvojeno

28. jul 2021 10:09