Izdvojeno

Izdvojeno

<p>Биљана Перановић и Свитлана Воробе</p>

Прва рунда преговора о уговору о избjегавању двоструког опорезивања између Црне Горе и Украjине У току преговора постигнута jе сагласност о наjвећем броjу питања коjа ће бити регулисана предметним уговором, а отворена питања биће размотрена током друге рунде преговора, коjа ће се одржати у Киjеву

17. septembar 2021 17:12