Међу добитницима станова по повољним условима и поједини чланови владе Душка Марковића
28/07/2021 u 09:40 h
Milan SekulovićMilan Sekulović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

АСК зауставља додјелу станова функционерима

Имаjући у виду опсег функционера на коjе се ова одлука односи, укључуjући представнике Владе, парламента, правосуђа и независних институциjа, њеном примjеном се отвара простор за настанак сукоба интереса у коме представници jедне гране власти јавни интерес угрожавају због приватног, наводи АСК у анализи

Агенција за спречавање корупције (АСК) утврдила је да одлука о начину и критериjумима за рjешавање стамбених потреба функционера носи повећани ризик за настанак корупциjе, посебно имаjући у виду да предвиђа дискрециона овлашћења коjа превазилазе сврсисходност, а недостатак критериjума отвара простор за евентуалне злоупотребе овлашћења и суштински сукоб интереса коjи може да доведе до потенциjалних ризика од угрожавања jавног интереса. АСК је због тога предложила да се ова одлука, коју је усвојила претходна власт, стави ван снаге.

Руководилац стручног тијела Националног савjета за борбу против корупциjе на високом нивоу Вања Ћаловић Марковић средином априла је открила да jе по тоj одлуци у последњих 10 година из државног буџета утрошено око 25 милиона еура на рjешавање стамбених питања наjмање 175 jавних функционера и 405 нижих чиновника, иако су бројни од њих већ имали станове, куће, пословне просторе... Станове и повољне кредите, између осталих, добили су бивши министри Дамир Шеховић, Осман Нурковић, Зоран Пажин, Будимир Шегрт, Бранислав Мићуновић, бивша предсjедница Врховног суда Весна Меденица, актуелни предсjедници Привредног суда Блажо Jованић и Управног суда Бранка Лакочевић, а на списку су бивше и садашње судиjе Уставног суда Драгољуб Драшковић, Мевлида Муратовић, Десанка Лопичић, као и броjне друге судиjе, тужиоци и функционери бившег режима.

– Имаjући у виду опсег jавних функционера на коjе се ова одлука односи, а коjи преко владине комисиjе могу остварити право на рjешавање стамбених потреба, укључуjући представнике Владе, парламента, правосуђа и независних институциjа, примjеном одлуке отвара се простор за настанак сукоба интереса у коме представници jедне гране власти, а коjи би у складу са Уставом требало да контолишу рад друге гране власти, због постоjања приватног интереса, истом подреде jавни интерес, тиме угрожаваjући jавни интерес – наводи се у анализи АСК, коjу потписуjе директорица Jелена Перовић.

Посебним правилницима рјешавати стамбене потребе

АСК jе мишљења да би будуће рjешавање стамбених потреба требало уређивати тако да свака грана власти доноси планове за рjешавање стамбених потреба своjих функционера, те запослених, односно лица у стању социjалне потребе, у циљу смањења простора за евентуални непримjерени утицаj jедне гране власти на представнике друге власти, заштите њихове независности и суверености, а самим тим очувања синтезе различитих грана власти у оквиру демократског друштва.

– Конкретно, Агенциjа jе мишљења да jе неопходно дониjети одлуке и правилнике коjима би се утврдио начин избора чланова комисиjа и доношења планова за рjешавање стамбених потреба у оквиру законодавне, извршне и судске власти. Имаjући у виду функционалну и уставну независност правосудних органа, потребно jе унаприjедити постоjеће процедуре за рjешавање стамбених потреба судиjа и тужилаца кроз Судски и Тужилачки савjет, те уредити питање, односно успоставити jасне процедуре рjешавања стамбених потреба судиjа и запослених у Уставном суду, како би судска грана власти кроз независно планирање спровођења стамбене политике отклонила ризик од непримjереног спољног уплитања чиjи jе циљ вршење утицаjа на одлуке носилаца правосудних фунцкиjа и њихов рад уопште – наводи се у мишењу.

Констатуjе се да због потенциjалног настанка ситуациjе у коjоj се примjеном предметне одлуке могао пореметити однос теже и противтеже као главни принцип демократске равнотеже, све спорне чланове одлуке неопходно jе ревидирати.

– Те отклонити оне одредбе коjе се не засниваjу на начелима транспарентности и обjективних критериjума као што су резултати рада, правичности и стручности. С тим у вези Агенциjа jе мишљења да би наведену одлуку требало ставити ван снаге до изналажења адекватног модела додjеле станова и кредита за рjешавање стамбених потреба фунционера и запослених у jавноj управи, коjи би био транспарентан, правичан и заснован на заслугама, а уjедно представљао своjеврстан стимуланс за привлачење наjбољег кадра, или дио социjалне политике односно помоћи онима коjи не могу да риjеше стамбено питање због лоших финансиjских услова – пише у анализи.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

22. septembar 2021 12:22