Посјечена стабла / -Д.Ј.
10/07/2021 u 09:20 h
Draško MilačićDraško Milačić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Министарство пољопривреде: Општинама ускратити приходе од концесија

Локалне самоуправе добијају 70 одсто од накнада за коришћење шума, а од добијених прихода ништа не враћају ни у једном сектору шумарства и дрвопрераде. Постојећи модел издвајања дијела прихода од коришћења шума локалним самоуправама је неодржив, сматрају у Министарству пољопривреде

Реформа сектора шумарства није спроведена ни у 2020. години, иако је рок за реализацију био крај 2019. године, највише из разлога што нијесу ријешени односи у погледу финансирања сектора шумарства, односно смањивања износа од 70 одсто финансијских средстава од накнада за коришћење шума који се додјељује локалним управама, које од добијених прихода ништа не враћају ни у једном сегменту сектора шумарства и дрвопрераде.

– Према анализираним подацима, мишљењу свих релевантих стручњака из ове области коjи су учествовали у изради секторских студиjа за потребе реформе система газдовања шумама и упоредним искуставима из окружења и земаља ЕУ, постоjећи модел издваjања диjела прихода од коришћења шума локалним самоуправама jе неодржив. Дакле, ово питање и даље стоjи отворено и треба га рjешавати у наjскориjем периоду jер у супротном сектор шумарства и даље неће имати средстава за улагање у неопходне шумскоузгоjне радове и заштиту шума, као ни за континуирано планирање, што даље може само додатно дестабилизовати стање шумских ресурса у Црноj Гори – пише у извјештају о реализацији акционог плана за спровођење ревидоване Стратегије развоја шумарства за 2020. годину.

Влада је крајем октобра 2018. године дониjела ревидовану Стратегиjу развоjа шумарства за период 2019–2023. године са акционим планом за спровођење Стратегиjе за период 2019–2020. и задужила Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да прати реализациjу активности из Акционог плана и да о томе извjештава Владу на годишњем нивоу.

Активности планиране преамбициозно

Посматрано са аспекта остваривања планираних активности у 2020. години, чиjа jе реализациjа започела у 2019. години а завршетак предвиђен до краjа 2020. године, констатуjе се да од укупно три планиране активности двиjе ниjесу реализоване док jе jедна дjелимично реализована. Од укупно пет активности такође започетих у 2019. години а чиjа jе реализациjа планирана континуирано током укупног времена важења Стратегиjе, током 2020. године три активности ниjесу реализоване док jе jедна реализована и jедна дjелимично реализована

– Везано за активности започете у 2020. години, предвиђено jе започињање пет активности у оквиру три оперативна циља Стратегиjе, а чиjа реализациjа jе планирана континуирано у току траjања њеног важења. У вези са тим, у извjештаjном периоду три активности ниjесу реализиоване, jедна jе реализована и jедна дjелимично реализована – пише у документу.

Међутим, када се све сумира, може се закључити да су одређене активности планиране амбициозно, не само због ограниченог приступа финансиjским средствима, већ и због недостатка кадровских капацитета, коjи су неопходни за испуњење активности из поменутог акционог плана, а jош више и за спровођење Стратегиjе у цjелости у преосталом периоду реализациjе.

У документу који је Влада усвојила на сједници у четвртак, наведено је да је акционим планом за 2020. годину предвиђена реализација 3,3 милиона еура, од чега се наjвећи дио планираног износа односио на донациjе уз напомену да уколико се не обезбиjеди донаторска подршка, трошкови неће бити обезбjеђени из буџета у планираном износу (1.350.000 еура), на инвестициjе и трошкове од стране приватног сектора (640.000 еура), затим на трошкове функционисања државног предузећа за газдовање шумама у 2020. години (490.000 еура), средстава од 350.000 еура се односе на трошкове буџета, док се дио средстава у износу од 180.000 еура односи на субвенциjе и износ од 120.000 еура од власника приватних шума.

– У односу на таj план, утрошена финансиjска средства за реализациjу акционог плана у извjештаjном периоду износила су 737.840 еура. Наjвише финансиjских средстава утрошено jе од стране приватног сектора, и то за инвестициjе у дрвопрераду, док jе други значаjан дио утрошен за пошумљавање шума деградираних шумским пожарима, захваљуjући додатно опредиjељеним средствима из буџетских резерви за спровођење плана санациjе опожарених површина за период 2019–2021. Анализом утрошених средстава може се констатовати да jе реализациjа утрошених средстава износила 22,4 одсто – пише у документу који је припремао ресор министра пољопривреде Александра Стијовића.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

18. septembar 2021 02:28