Пише: Ратко Контић / -Контић
23/03/2021 u 22:24 h
Ljiljana RadenovićLjiljana Radenović
StoryEditor

Приоритет Душково убиство

Читам да jе формирана нова комисиjа чиjи ће чланови бити представници разних државних институциjа и невладиног сектора, са назнаком на предмете коjи наjприjе застариjеваjу, а то су напади на НД „Виjести” и новинара Туфика Софтића. Уз пуно уважавање субjеката напада и законских рокова, приоритет мора бити разрјешење убиства Душка Jовановића
Црна Гора никада не смиjе заборавити како jе убиjен бивши народни посланик и главни уредник дневног листа „Дан” Душко Jовановић. Зашто jе убиjен и ко jе био налогодавац тог убиства jош увиjек jе таjна. То не смиjе остати таjна, као ни сви остали случаjеви напада, приjетњи и насиља над новинарима и имовином медиjа. А на Душка су прво почели физички напади и приjетње, а онда jе неко одлучио да он не треба да живи више.
Читам да jе формирана нова комисиjа чиjи ће чланови бити представници разних државних институциjа и невладиног сектора, са назнаком на предмете коjи наjприjе застариjеваjу, а то су напади на НД „Виjести” и новинара Туфика Софтића. Уз пуно уважавање субjеката напада и законских рокова, приоритет мора бити разрјешење убиства Душка Jовановића, док се ова два хитна предмета могу радити упоредо. А за све jе потребно искуство и спремност за рад.
Jедно jе веома важно разриjешити приjе почетка рада нове комисиjе. Мора се jасно утврдити да ли jе Душко Jовановић, у неком времену, био под оперативном обрадом таjне полициjе, односно да ли jе таjно праћен, прислушкиван, да ли jе имао досиjе у таjноj полициjи. Да ли jе неко из тих структура изучавао Душков живот, навике, склоности, радни процес, ставове, мишљења, особине и jош пуно тога, што jе саставни дио сваког досиjеа.
То мора да почне да ради нови директор АНБ-а Вукшић. Он мора прегледати архиву некадашње СДБ или АНБ-а и утврдити да ли има материjалних трагова, у виду докумената, коjи се односе на примjену мjера према Душку Jовановићу. Такође, треба да се оствари увид и у документационе фондове Управе полициjе.
Вукшић jе добро почео мандат откривањем незаконите примjене таjних мjера према одређеним лицима, што може завршити чак и судским поступком. Али ниjе могуће да су само они били под третманом таjне полициjе последњих 20 и више година, то jе сигурно.
Треба да утврди да ли jе и Душко био у истом статусу некада, да покуша да нађе првенствено документа о томе. Ако jе био, а нема архивираних докумената у АНБ-у, онда су уништена или никада ниjесу ни формирана, већ jе то рађено у слободноj форми за нечиjе потребе, без завођења резултата мjера. А то jе потпуно незаконито, jер jе онда био незаконит и разлог примjене мjера према Душку Jовановићу.
Треба потражити документа коjа се односе на примjену таjних мjера, снимке, извjештаjе о таjном праћењу, треба потражити извjештаjе о контроли телефонских разговора, извjештаjе о таjним претресима. Кроз извјештаjе сарадника такође се може утврдити да ли jе Душко био под третманом таjне полициjе. Ово напомињем jер документациjа таjних служби, уколико су активности законито спровођене, има перманентно значење.
Свако отварање новог оперативног документа као примарног мора имати образложење и мjере коjе се предлажу. Они се касниjе филтрираjу синтетичким и аналитичким радом, кроз секундарна и терциjална документа, сваке таjне полициjе на свиjету. Архивски докуметациони фондови су они коjи су резултат свега шта jе таjна полициjа радила, предузимала мjере и средства, коjе jе завршила или jе престала могућност за даљи рад.
Ако нема докумената, Вукшић има на располагању и друге методе, као што jе нпр. жива риjеч. Треба да се потруди, па ће вjероватно бити неких сазнања. Наравно мора се добро пазити дезинформациjа и непровjерених сазнања коjа би могла бити циљно пласирана. Неке информациjе у раду таjних служби могу бити наизглед тачне и корисне, а да имаjу потпуно другу сврху.
Упоредо с тим, нова влада мора, а то jе и урадила Влада када jе Душко убиjен, расписати новчану награду за све коjи могу доставити релевантне доказе у разрјешавању његовог убиства. Мора нова влада да издвоjи одређени износ и тако покуша помоћи Вукшићу, Управи полициjе, комисиjи и свим новинарима у Црноj Гори. Посебно што су сада укупне околности другачиjе и што таква мjера можда може имати квалитетне резултате.
Сама комисиjа и њени нови чланови ништа посебно неће моћи урадити уколико не буду имали комплексну подршку безбjедносног сектора и нове владе. Сви њени напори ће се свести на то да су „током истраге направљени броjни пропусти” коjе jе тешко исправљати са ове временске дистанце.
Сматрам да АНБ и УП треба да формираjу своjе истражне тимове за убиство Душка Jовановића, независно од комисиjе, и да након одређеног времена обjедине сва расположива сазнања.То jе jедини исправан пут коjи може резултирати рјешавањем злочина према човjеку коjи се борио за правду и слободу jавне риjечи у Црноj Гори.

Izdvojeno

28. jul 2021 19:04