28/01/2021 u 00:00 h
Dan.Dan.
StoryEditor

Kira Najtli neće višesnimati scene seksa

Britanska glumica Kira Najtli najavila je da neće učestvovati u scenama seksa u filmovima koje
Britanska glumica Kira Najtli najavila je da neće učestvovati u scenama seksa u filmovima koje režiraju muškarci. Ona je odigrala nekoliko likova koji su na velikom platnu imali seksu-alan odnos ili scene u koji-ma je prikazano nago tijelo. To se više neće desiti uko-liko u rediteljskoj stolici bude sjedio muškarac, preno-si Indipendent.„To je dijelom taština, a ima i nečega u muškom pogle-du na sve. Ako budem snima-la priču o majčinstvu ili tijelu, prihvatanju tijela, to će, žao mi je, morati da bude sa rediteljkom - objasni-la je Kira Najtli gostujući u serijalu podkasta Chanel Connects. Poslednjih godina, nakon skandala sa Harvijem Vajnstinom i jačanjem pokre-ta #MeToo, Holivud je počeo da mijenja pogled na seks na bioskopskom platnu i ekra-nu. Koordinatori zaduženi za pitanje intimnosti neza-obilazan su dio filmskih i TV snimanja. Njihov posao je da obezbijede uslove u kojima glumci neće biti pod pritis-kom niti osjećati bilo kak-vu neprijatnost. Kira je istakla da se osjeća vrlo nelagodno kada poku-šava da dočara situaciju iz muškog ugla: „Jasno vidim kada se scena seksa zaista dobro uklapa u film, a kada vam je potrebno samo da neko izgleda privlačno“.
24. jul 2021 15:36