Реконструкција саобраћајнице / - Путеви ДОО
05/05/2021 u 13:44 h
Dan.Dan.
StoryEditor

Подгорица: Почела реконструкција улице Гоце Делчева

Проциjењена вриjедност радова износи 125.000 еура

Градско предузеће Путеви д.о.о. почело jе да изводи радове на реконструкциjи Улице Гоце Делчева, jедноj од наjважниjих саобраћаjница у Маслинама, коjа се тренутно налази у изузетно лошем стању. Проциjењена вриjедност радова износи 125.000 еура. Улица jе дуга 700 м, док  ширина саобраћаjнице износи седам метара. 

Радови обухватаjу резање, раскопавање, машинско стругање, машински ископ, тампонирање, уградњу нових ивичњака, издизање сливничких решетки атмосферске канализационе мреже, издизање шахти фекалне канализационе мреже, израду изравнаваjућег слоjа, уградња носећег слоjа асфалта на укупноj површини од 2,450 м²,  хабаjућег слоjа асфалтне масе на површини од 1,750 м², као и санациjу тротоарских површина цца 875 м².

У овом диjелу града завршаваjу се и радови на изградњи нове трим стазе, као први корак у правцу формирања нове спортско-рекреативне зоне. 

Izdvojeno

26. jul 2021 04:35