/ Измјештање далековода износи 275.000 еура - Архива
05/06/2021 u 09:43 h
Andrijana DabanovićAndrijana Dabanović
StoryEditor

Бемакс дужан да измjести далековод, промјена локације коштаће 275.000 еура

Измjештање далековода са предмjером и предрачуном радова, уврштен је у тендерску документациjу и саставни jе дио уговора о грађењу закљученим са извођачем радова Бемаксом, кажу из Агенције за изградњу и развој Подгорице, пише "Дан"

Измјештање далековода уз трасу Југозападне обилазнице уврштен је у тендерску документацију и саставни је дио уговора о грађењу који је закључен са извођачем радова компанијом Бемакс, саопштили су из Служба за изградњу и надзор Агенције за изградњу и развој Подгорице на чијем је челу Срђан Раичевић. Због далековода који још нијесу измјештени мост на Југозападној обилазници се неће користити још два до два и по мјесеца, иако га је 21. маја свечано отворио Иван Вуковић, градоначелник Подгорице.

– Треба извршити интервенциjе на два далековода напонског нивоа 110 кВ на укупно пет стубних мjеста, коjи се налазе уз трасу Jугозападне обилазнице. У фази израде главног проjекта Jугозападне обилазнице, као саставни дио проjекта урађен jе наjприjе елаборат, а затим и проjекат измjештања далековода са предмjером и предрачуном радова, коjи jе уврштен у тендерску документациjу и саставни jе дио уговора о грађењу закљученим са извођачем радова Бемаксом – казали су из ове службе.

Они наводе да су ови радови саставни дио изградње прве и треће дионице Jугозападне обилазнице, а не моста преко риjеке Мораче.

– С обзиром да jе у међувремену дошло до измjене детаљног урбанистичког плана коjи jе усвоjен у 2020. години, требало jе затражити урбанистичко техничке услове у складу са новим планом, извршити измjену проjектне документациjе, ревидовати проjекат, затим риjешити имовинско-правне односе и тек након тога упутити захjев за издавање одобрења за градњу. Одобрење за градњу jе неопходно за ову врсту обjекта, jер далеководи спадаjу у сложене инжењерске обjекте. Треба нагласити да jе у претходном периоду детаљни урбанистички план миjењан четири пута, а планери су тек у последња два уврстили измjештање далековода – кажу из Службе за изградеу и надзор.

Они очекују да ће за неколико дана добити одобрење за градњу, а сами радови би требало да траjу између 30 и 45 дана.

– Вриjедност радова измjештања далековода износи 275.000 еура и неће представљати додатни трошак за инвеститора. Ови радови су већ урачунати у циjену коштања прве и треће дионице Jугозападне обилазнице. Јасно се види да кашњење у реализациjи ниjе проузроковано било каквом грешком инвеститора, већ су за то постоjали разлози на коjе нисмо могли утицати – истичу из Службе за изградњу и надзор.

Izdvojeno

31. jul 2021 21:45