Задужење Подгорице / - архива
19/07/2021 u 09:50 h
Nataša SpaićNataša Spaić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Главни град још није платио градњу више објеката још од 2012, задужен преко 30 милиона еура

Од 30.779.233 еура колико износе дуговања локалне самоуправе 26.307.542 еура се односи на дуг по основу кредита који је Главни град узимао код банака, док су 4.471.690 еура гаранције које су дате привредним друштвима

Подгорица је на 30. јун задужена 30.779.233 еура. Од тога износа, како је назначено у полугодишњем извјештају о укупно оствареним примицима и извршеним издацима у складу са организацијом, функционалном и економском класификацијом о којем ће се изјаснити одборници на сједници градског парламента 27. јула, 26.307.542 еура односи су на дуг по основу кредита који је Главни град узимао од 2012. године па надаље за градњу инфраструктурних објеката, као и 4.471.690 еура гаранција које су дате привредним друштвима. Међу кредитима који још нису отплаћени су кредитни аранжман који је 2012. године Главни град узео ради рефинансирања кредита узетог код Ерсте банке за градњу моста преко Рибнице у склопу мини-обилазнице, затим кредити који су узети за финансирање инвестиција у инфраструктуру града, кредит који је узет по основу уговора о промотивном зајму за пројекат "Сакупљање и пречишћавање отпадних вода у Подгорици", као и кредит који је Депонија узела код Краљевине Шпаније за градњу Регионалног рециклажног центра.

”За бруто зараде и остала лична примања запослених за пола године је потрошено 5.550.302 еура

У документу је назначено да у првих шест мјесеци укупни примици, без пренесених средстава из претходне године од 13.206.066 еура и позајмица и кредити у износу од 1.539.345 еура, износе 29.507.923 еура. Чине их сопствени приходи у износу о 21.892.578, уступљени приоходи од 6.246.264, трансфери и донације од 1.369.080 еура. Најзначајнији сопствени приходи су накнада за комунално опремање градског земљишта од које је приходовано 8.164.023 еура, затим прирез порезу на доходак физичких лица од 5.592.010, порез на непокретности у износу од 2.917.718 еура. Од продаје непокретности приходовано је 2.594.782 еура.

image

Задужење Подгорице

- архива

Када су у питању уступљени приходи најзначајнији су порез на доходак физичких лица који је остварен у износу од 4.638.455 и порез на промет непокретности у износу од 1.108.359 еура.

Укупни издаци за првих шест мјесеци износе 36.337.124 еура. Распоређени су на текуће издатке од 15.687.923, отплату дуга од 3.947.122 еура, резерву од 196.959, као и на капиталне издатке од 16.505.119 еура. Када су у питању текући издаци, за бруто зараде и остала лична примања запослених за пола године је потрошено 5.550.302 еура, а за материјал 1.214.147 еура. Главни град је потрошио 650.923 еура за услуге од чега на службена путовања 39.228, репрезентације 12.482 еура, за комуникационе услуге 62.869, а за банкарске услуге 15.625 еура. За превоз је дато 1.372 еура, адвокатске и нотарске услуге 36.996, консултанстке услуге 28.449 еура, а за стручно усавршавање 4.167 еура. У документу је назначено да је за остале услуге дато 449.730 еура а она су усмјерена за трошкове народне кухиње 230.116, услуге превођења, штампања и медијске услуге 25.398, за објављивање одлука и нацрта 18.174. док је за скенирање пореске документације потрошено 22.999 еура. Сарадња са медијима Главни град је коштала 10.478 еура, за протокол је потрошено 17.271 еуро, а за мониторинг сегмента животне средине 6.243 еура.

Привредним друштвима дато преко четири милиона

Главни град је привредним друштвима за пола године трансферисао 4.328.605 еура. Тако је Чистоћи дато 990.000, Зеленилу 630.000, Погребним услугама 90.000, Комуналним услугама 540.000, Агенцији за становање 360.000, а Агенцији за изградњу и развој Подгорице 626.000 еура. Спортским објектима трансферисано је 500.000, предузећу Водовод и канализација 62.500, Радио телевизији Подгорица 323.268, док је Агенцији за управљање заштићеним подручјем Подгорице дато 38.000 еура. У документу је назначено да је за интервенције у комуналној привреди дато 71.219 еура, за уклањање и санацију неуређених одлагалишта 14.314, за ветеринарске услуге 16.312 еура, 27.255 еура је утрошено за депоније биљног и кабастог отпада, док је 39.735 еура опредијељено за привремено одлагалиште Мојански крст.

За капиталне пројекте за пола године је утрошено 16.505.119 еура, од чега је 15. 484.830 еура на локалну инфраструктуру, на грађевинске објекте 145.222, за опрему 352.957 еура, а за инвестиционо одржавање 522.109 еура.

Одговоре чекамо од 22. јуна

"Дан" је још 22. јуна упутио питања Главном граду тражећи информације око пуњења градске касе за првих пола године. Питали смо их колико се новца слило у градску касу за шест мјесеци, те код којих прихода нијесу испуњена очекивања. Такође, тражили смо и одговор колико се новца из буџета Главног града дало градским предузећима за послове за које се не расписују тендери попут редовног одржавања те да такситивно наведу предузећа којима је новац дат и за коју врсту посла. Одговор смо тражили и на питање колико је Главни град кредитно задужен. Међутим, до данас одговори "Дану" нису стигли.

Када су у питању издаци за локалну инфрастуктуру за опремање локације потрошено је 1.630.284, рјешавање имовинско-правних односа 2.997.155, израду техничке документације 177.155, а за идејна рјешења 34.136 еура. Изградња саобраћајница и мостова коштала је 4.068.864 еура.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

22. septembar 2021 11:34