/ Уговор о закупу потписан прије измјене плана - архива
12/06/2021 u 10:05 h
Nataša SpaićNataša Spaić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Министарство пољопривреде испитаће уговор о закупу земље за плантаже смиља

Уговор о закупу 337.376 квадрата земље за коришћење у пољопривредне сврхе супротно ПУП-у потписали су некадашњи министар пољопривреде Милутин Симовић и преставници фирме Агролајф Монтенегро

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на чијем је челу Александар Стијовић преиспитаће уговор о закупу 34 хектара земљишта поред подгоричког аеродрома за плантажу смиља иако је према Просторно-урбанистичком плану Подгорице (ПУП) било предвиђено за мjешовиту намjену односно градњу складишта. Да би се легално покренула производња смиља морала се извршити пренамјена простора у пољопривредно. То је једино било могуће урадити кроз измјене ПУП-а што није учињено. Уговор о закупу су 10. јула 2018. године потписали тадашњи министар пољопривреде Милутин Симовић и представници фирме Агролајф Монтенегро. Уговор је подразмијевао закуп земљишта од 337.376 квадрата. – Да, преиспитаћемо, сходно закљученом уговору о закупу. Члан 9 (надзор над испуњењем обавеза из инвестиционог програма и других закупчевих обавеза) прописуjе да ће контролор - стручно тиjело Владе Црне Горе - Министарства пољопривреде и руралног развоjа вршити контролу испуњења инвестиционог програма, у складу са овим уговором о закупу – саопштили су из Министарства пољопривреде.

Поступак измјене ПУП-а је покренут али не и доведен до краја, тврде у Главном граду.

– Измјене и допуне Просторно урбанистичког плана нијесу усвојене, а надлежност за израду је Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма. О планским рјешењима на локацијама вас не можемо информисати обзиром да нацрт ПУП-а није утврђен и да га Министарство није ставило на јавну расправу. Главном граду није познато какав је статус земљишта у близини Аеродрома јер оно није у својини Главног града већ Владе Црне Горе – саопштено је из Главног града.

Посадили 940.000 садница

Извршни директор фирме Агролајф Монтенегро Бојан Калезић саопштио је да је на комплетној овој парцели посађено 940.000 садница смиља.

–Овоме је претходило чишћење терена, обрада земљишта, као и ограђивање комплетне парцеле. Све је урађено у складу са уговором број 460-72/18-1 од 9. маја 2018 године. Наиме чланом 3.1.2 овог уговора је прецизирано под којим условима он ступа на снагу, под тачком „д“ је дефинисано „Доношењем одлуке о изради измјена и допуна планског документа којим ће се поред пренамјене пописати и забрана градње на катастарској парцели која је предмет закупа, изузимајући градњу и комунално опремање за потребе пољопривредне производње у складу са важећим примјенљивим законима“. У службеном листу број 32 од 11. маја 2018. године донесена је одлука о изради измјена и допуна просторног урбанистичког плана Главног града у дијелу генералне урбанистичке разраде Голубовци и у дијелу генералне урбанистичке разраде Подгорица – навео је Калезић.

Да ли се на овом земљишту може покренута производња смиља с обзиром да измјене ПУП-а нијесу усвојене, питали смо Минитарство пољопривреде.

–ПУП-ом Главног града Подгорице, на катастарској парцели 6/1, ЛН 4106, КО Голубовци, која је предмет закупа предвиђена је мјешовита намјена, односно изградња складишта и сервиса, што није било у складу са интенцијом валоризације пољопривредног земљишта у државној својини у пољопривредне сврхе, па је неопходно било иницирати измјене ПУП-а Главног града Подгорице у дијелу ГУР-а Голубовци. Један од услова ступања на снагу овог уговора о закупу је било усвајање одлуке о изради измјена и допуна планског документа којом ће се поред пренамјене прописати и забрана градње на катастарској парцели, која је предмет закупа, изузимајући градњу и комунално опремање за потребе пољопривредне производње у складу са важећим примјенљивим законима а који је услов испуњен – саопштили су из министарства.

Izdvojeno

01. avgust 2021 21:15