Чланови управног одбора Заједнице општине / -Архива
27/11/2021 u 06:16 h
Nataša SpaićNataša Spaić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Заједница општина Црне Горе страхује за локалне финансије: Резервисани о мјерама програма "Европа сад"

Локалне самоправе морају бити консултоване око утврђивања листе приоритетних капиталних пројеката који ће се наћи у буџету државе јер најбоље знају локалне прилике и развојне потребе локалне заједнице, казали су из Управног одбора

Имплементација Програма "Европа сад" довешће до урушавања успостављања система финансирања локалних самоуправа и значаjног умањења прихода општина, а да притом ниjесу утврђене компезаторне мjере коjим ће се на адекватан начин надомjестити изгубљени приходи општинама, оцијенио је управни одбор Заjеднице општина Црне Горе. Управни одбор је оцијенио да ће наjављене мjере кроз промjену пореске политике, посебно измjена Закона о порезу на доходак физичких лица, произвести значаjне негативне ефекте по буџете jединица локалне самоуправе, приjе свега, кроз смањење прихода општина по основу пореза на доходак физичких лица, што jе jедан од главних прихода општина.

–Имаjући у виду да се наjвећи дио прихода Егализационог фонда обезбjеђуjе из пореза на доходак физичких лица, приходи у Егализационом фонду ће бити знатно мањи, што ће се директно негативно одразити на смањење дотациjа општинама корисницама средстава овог фонда, а што jе jако лоше када се има у виду да су 2/3 општина, углавном у сjеверном диjелу земље, кориснице средстава из овог фонда. Спровођењем ових мjера значаjно ће се умањити и сопствени приход општина по основу приреза порезу на доходак физичких лица чиjа основица за обрачун jе порез на доходак физичких лица. Јединствени смо у ставу да jе неопходно сачинити детаљну анализу утицаjа Програма "Европа сад" на приходе локалних самоуправа и поjединачно за сваку општину, са предлогом конкретних компезаторних мjера коjе ће обезбиjедити општинама надокнаду средстава коjа ће изгубити по основу његове имплементациjе. Без адекватне надокнаде општине, посебно Сjеверног региона, ће имати проблем одрживости локалних jавних финансиjа – саопштили су из управног одбора.

Повући измјене закона о финанснирању локалне самоуправе

Управни одбор jе закључио да из скупштинске процедуре треба повући измијењени Закон о финансирању локалне самоуправе или да му Скупштина ускрати подршку.

– Његовим доношењем општине би биле ускраћене за нових 11,8 милиона еура – наводе из Управног одбора Заједнице општина.

Они констатују да је током планирања државног капиталног буџета за наредну годину изостала претходна консултациjа са представницима општина.

– Локалне самоправе морају бити консултоване око утврђивања листе приоритетних капиталних пројеката који ће се наћи у буџету државе јер најбоље знају локалне прилике и развојне потребе локалне заједнице. Јединствени смо у ставу да постоjи потреба да се обаве додатне консултациjе и усаглашавања са предсjедницима општина око планирања проjеката у капиталном буџету државе за 2022. годину и приоритета и динамике њихове реализациjе, како би се обезбиjедили услови за доношење буџета до краjа године – закључује управни одбор.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

28. januar 2022 06:43