Фото илустрација / - ФОТО: UNSPLASH
08/07/2021 u 15:00 h
ДАН порталДАН портал
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Унаприjеђена права осигураника измjенама Закона о обавезном здравственом осигурању

Предложени закон, коjи ће бити достављен Скупштини на одлучивање, представља напредак у остваривању права из обавезног здравственог осигурања

Влада Црне Горе на данашњоj сjедници утврдила jе измjене и допуне Закона о обавезном здравственом осигурању.

Како се наводи у саопштењу Министарства здравља, овим измjенама унаприjеђена су одређена права осигураника, поjачан механизам контроле боловања, прецизиране одређене норме и извршено усклађивање са поjединим законима.

Измjенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању предвиђено jе:

–  да се пациjентима обезбjеде љекови за лиjечење риjетких болести и наставак терапиjе прописане током лиjечења осигураног лица у иностранству упућеног на лиjечење од стране Фонда за здравствено осигурање, а у складу са прописаном процедуром.

–  да се омугући  накнада трошкова у пуном износу за набавку љекова са основне листе коjи се издаjу на рецепт у апотекама са коjима Фонд ниjе закључио уговор.

– да се омогући накнада трошкова у пуном износу за медицинско-техничка помагала  коjа се прописуjе на рецепт, ако се не могу обезбиjедити код давалаца здравствених услуга са коjима jе уговор закључен.

- да се омогући накнада  медицинског средства са Листе медицинских средстава коjа се уграђуjу у људски организам, уколико  давалац здравствене услуге то медицинско средство ниjе могао обезбиjедити, као и накнада за остварену здравствену услугу коjа се ниjе могла остварити код ових давалаца.

Предлогом закона прописуjу се и додатне контроле издавања боловања на начин што, у случаjу сумње да изабрани љекар  привремену сприjеченост за рад ниjе утврдио у складу са прописаном процедуром, Фонд за здравствено осигурање, на захтjев послодавца или по службеноj дужности, може покренути поступак за провjеру у року од 30 дана од дана издавања боловања.

Уколико jе привремену сприjеченост за рад утврдила надлежна љекарска комисиjа Фонд односно послодавац може Министарству здравља такође подниjети захтjев за покретање поступка  провjере  издавања боловања.

За сваку провjеру образуjе се посебна комисиjа, коjу чине доктори специjалисти медицине рада и доктори специjалисти одговараjућих грана медицине, у зависности од врсте болести или повреде.

Такође се уводи посебан рачун за донациjе за риjетке болести.

Предлогом овог закона уводи се могућност обезбjеђивања додатних средстава за набавку љекова за лиjечење риjетких болести и наставак терапиjе прописане током лиjечења осигураног лица упућеног на лиjечење у иностранство. Имаjући у виду да се ради о веома скупим љековима,омогућено jе прикупљање новчаних средстава од организациjа  културних, спортских, музичких и других манифестациjа, као и донациjа за ову намjену, преко посебног банкарског рачуна.

Предлогом овог закона извршено jе усклађивање са Законом о државноj управи, Законом о животном партнерству лица истог пола, Законом о личноj карти, као и са Законом о заштити становништва од заразних болести.

Предложени закон, коjи ће бити достављен Скупштини на одлучивање, представља напредак у остваривању права из обавезног здравственог осигурања, уз додатну заштиту и контролу трошења средстава обавезног здравственог осигурањ, наводи се у саопштењу Министарства здравља.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

27. septembar 2021 00:08