/ Аеродром Подгорица, фото: Иван Петровић Ипе
30/05/2021 u 11:27 h
Blaženka GolubovićBlaženka Golubović
StoryEditor

Комисиjа задовољна биографиjама, сјутра разговори са кандидатима за директора Аеродрома

Комисија ће сјутра обавити интервjу са кандидатима коjи су ушли у ужи избор, након чега ће у наjскориjе вриjеме дониjети одлуку о избору извршног директора Аеродрома Црне Горе

Аеродроми Црне Горе расписали су 6. маjа конкурс за избор извршног директора тог предузећа. Већина приjављених кандидата на конкурсу за мjесто извршног директора Аеродрома Црне Горе посjедуjе завидно искуство у ваздушном саобраћаjу, економиjи и менаџменту, оцjена је комисиjе коjу jе формирао Одбор директора Аеродорма Црне Горе. Комисија је у претходном периоду требала да оциjени да ли су испуњени сви формално правни услови коjи се захтиjеваjу од кандидата.

Оглас за избор извршног директора Аеродрома Црне Горе изазвао jе велико интересовање, тако да се приjавио велики броj кандидата из земље и иностранства, казала је Марина Микетић Николић, пи-ар адвајзер Аеродрома.

Тим поводом Одбор директора АЦГ jе изразио задовољство, будући да се ради о специфичноj дjелатности.

Комисија ће сјутра обавити интервjу са кандидатима коjи су ушли у ужи избор, након чега ће у наjскориjе вриjеме дониjети одлуку о избору извршног директора Аеродрома Црне Горе, о чему ће јавност бити правовремено информисана.

Пријављени кандидати, сходно расписаном огласу, треба да имају VII-1 степен стручне спреме, наjмање пет година радног искуства на пословима управљања и знање енглеског jезика, средњи ниво.

Пожељно jе да кандидат посjедуjе искуство из области ваздушног саобраћаjа, економиjе или пословног управљања, као и да посjедуjе високе етичке стандарде и интегритет.

Уз приjаву за jавни конкурс, кандидат за извршног директора мора да достави и приjаву за радно мjесто, диплому о стеченом образовању или фотокопиjу овjерену пред надлежним органом, радну биографиjу, копиjу личне карте, доказ да има наjмање пет година радног искуства на пословима управљања, као и увjерења о општоj здравственоj способности и да се против њега не води кривични поступак.

Право приjављивања на конкурс имаjу и држављани других држава у складу са законом.

Функциjу вршиоца дужности директора Аеродрома тренутно обавља Огњен Jововић, коjи jе на то мjесто дошао након оставке Ане Лончаревић Бадњар. Претходно jе промиjењен борд директора, коjи jе разриjешио Данила Орландића са позициjе извршног директора.

Izdvojeno

25. jul 2021 21:38