Торањ ЕКИП-а
03/08/2021 u 10:00 h
Vladimir OtaševićVladimir Otašević
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Незаконите трансакције Агенције за електронске комуникације, прекршила бројне законе

Ревизиjом jе утврђено да jе Агенциjа током 2020. године остварила трошкове услуга мобилне телефониjе у износу од 30.244 еура, чиjу набавку ниjе спровела у складу са Законом о jавним набавкама, наводи се, између осталог, у извјештају

Утврђено jе да Агенциjа за електронске комуникациjе и поштанску дjелатност (ЕКИП) ревизијом правилности није ускладила финансиjске трансакциjе и друге активности у свим материjалним аспектима са законима и другим прописима, наводи се у извјештају Државне ревизорске институције (ДРИ).

– Ревизиjом jе утврђено да jе Агенциjа током 2020. године вршила плаћања по основу трошкова репрезентациjе и горива, а ниjе интерним актом утврдила ко остваруjе право на њихово коришћење и лимит. Агенциjа jе уз Изjашњење на Прелиминарни извjештаj доставила доказе да jе интерним актима утврдила ко остваруjе право на коришћење репрезентациjе и горива на терет средстава Агенциjе, а не и лимите – пише између осталог у извјештају. Додаје се да је увидом у узорком одабране персоналне досиjее (20) запослених Агенциjе, утврђено да се запошљавање вршило претежно путем уговора о преузимању запосленог (11 запослених).

– Већина персоналних досиjеа не садржи доказе да jе вршено jавно оглашавање слободних радних мjеста приликом запошљавана лица на неодређено вриjеме (8 запоселних), а ниjесу презентовани ни докази да су сачињаване понуде измиjењених услова рада приликом запошљавања на неодређено вриjеме лица коjа су претходно била у радном односу у Агенциjи, што ниjе у складу са одредбама чланова 24, 47 и 48 Закона о раду. Такође, утврђено jе и да Агенциjа ниjе сходно одредбама члана 26 и 27 раниjе важећег Закона о запошљавању и остваривању права из осигурања од незапослености, односно чл. 25 и чл. 26 важећег Закона о посредовању при запошљавању и правима за вриjеме незапослености, подносила Заводу за запошљавање приjаве о слободном радном мjесту и ниjе обавjештавала Завод о заснивању радног односа са незапосленим, односно другим лицем – наводи се између осталог у извјештају. Ревизиjом jе утврђено да jе Агенциjа током 2020. године, остварила трошкове услуга мобилне телефониjе у износу од 30.244 еура, чиjу набавку ниjе спровела у складу са Законом о jавним набавкама. Утврђено је и да jе вриjедност судских спорова (у коjим jе Агенциjа у своjству туженог) у 2020. години, износила 17.334.878 еура.

– Имаjући у виду обим тужбених захтjева, као и да jе Агенциjа у 2020. години остварила судске трошкове у износу од 66.000 еура, а планирала у износу од 13.500 еура, сматрамо да jе потребно вршити резервисање диjела средстава по основу судских спорова – наводи се у извјештају.

Нису исплатили порезе и доприносе на уплату синдикату

У извјештају се наводи да је ревизиjом утврђено и да jе Агенциjа извршила пренос средства на жиро рачун синдикалне организациjе, на име исплате награда и помоћи запосленима у укупном нето износу од 53.100 еура, а ниjе презентовала доказе да jе уз њихову исплату обрачунала и исплатила припадаjуће порезе и доприносе.

– То ниjе у складу са Законом о порезу на доходак физичких лица и Законом о доприносима за обавезно социjално осигурање, с обзиром на то да исте представљаjу опорезиво лично примање jер ниjесу исплаћене из средстава синдикалне чланарине члановима синдиката, већ из средстава Агенциjе. Агенциjа jе уз Изjашњење на Прелиминарни извjештаj доставила доказе о обрачуну и плаћању пореза и доприноса на дио исплаћених накнада износу од 21.900 еура – пише у извјештају.

И финансиjском ревизиjом jе утврђено да Годишњи финансиjски извjештаj Агенциjе за електронске комуникациjе и поштанску дjелатност за 2020. годину ниjе у свим материjално значаjним аспектима састављен у складу са важећом регулативом.

– Због израженог негативног мишљења и утврђених неправилности, надлежни Колегиjум за вршење предметне ревизиjе, сагласио се да се коначни Извjештаj о финансиjскоj ревизиjи и ревизиjи правилности пословња Агенциjе за електронске комуникациjе и поштанску дjелатност за 2020. годину достави Министарству економског развоjа, као надлежном министарству, Одбору за економиjу, финансиjе и буџет и Административном одбору Скупштине Црне Горе, на упознавање – пише у јучерашњем саопштењу Државне ревизорске институције.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

27. septembar 2021 22:04