/ Аеродроми траже извршног директора
01/06/2021 u 10:43 h
ДАН порталДАН портал
StoryEditor

Расписан оглас за замjеника извршног директора Аеродрома

Кандидати су дужни да комплетну документациjу и доказе доставе у оригиналу или у овjереноj копиjи у затвореноj коверти на адресу Аеродроми Црне Горе, Поштански фах 202

Аеродроми Црне Горе расписали су оглас за замjеника извршног директора. Рок за подношење приjава jе пет дана од обjављивања огласа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да има VII-1 степен стручне спреме, наjмање пет година радног искуства на пословима управљања и знање енглеског jезика/средњи ниво, саопштено је Аеродрома.

Кандидат мора да достави приjаву за радно мjесто коjа мора да садржи његове податке, затим диплому о стеченом образовању или фотокопиjу овjерену пред надлежним органом, радну биографиjу, копиjу личне карте, доказ да има наjмање пет година радног искуства на пословима управљања, као и увjерења о општоj здравственоj способности и од надлежног суда да се против њега не води кривични поступак.

Кандидати су дужни да комплетну документациjу и доказе доставе у оригиналу или у овjереноj копиjи у затвореноj коверти на адресу Аеродроми Црне Горе, Поштански фах 202.

Неблаговремене и непотпуне приjаве неће се разматрати.

Izdvojeno

27. jul 2021 11:10