Унија послодаваца / - Кодекс ме
23/07/2021 u 15:13 h
ДАН порталДАН портал
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

УПЦГ: Програм економског држављанства треба задржати и наставити у реформисаном формату

И поред броjних бенефита (економских и финансиjских) коjи програм економског држављанства може дониjети Црноj Гори, очекивања по основу његове реализациjе у претходном периоду нису испуњена

Униjа послодаваца Црне Горе (УПЦГ) истиче да програм економског држављанства, коjи истиче краjем године, треба што хитниjе реформисати и омогућити његов наставак у формату коjи ће почивати на jасним и прецизно дефинисаним оквирима и пуноj транспарентности свих процедура, као и исхода покренутих поступака.

– И поред броjних бенефита (економских и финансиjских) коjи програм економског држављанства може дониjети Црноj Гори, очекивања по основу његове реализациjе у претходном периоду нису испуњена – саопштили су они.

Стога, Униjа послодаваца Црне Горе (УПЦГ) позива надлежне да у што краћем року направе детаљну анализу стања и ефеката досадашње примjене (негативних и позитивних) и усвоjе рjешења коjа омогућаваjу да поступак стицања економског држављанства ни у jедном диjелу не одступа, већ искључиво прати и подстиче успjешност процеса придруживања Црне Горе Европскоj униjи. Ово подразумиjева усваjање одлука коjе садрже и одређене пооштрене услове и правила, те jасно дефинишу надлежности, одговорности, рокове и процедуре, као и казнене одредбе за евентуалне пропусте у поступањима.

Пракса других земаља показуjе да jе програм додjеле економског држављанства значаjан инструмент привлачења директних страних инвестициjа коjе могу побољшати финансиjску ситуациjу и унаприjедити економску снагу земље, посебно у диjелу ликвидности, развоjних и иновативних капацитета и конкурентности укупне привреде. Водећи се наведеним, УПЦГ поздравља инициjативу Владе по питању наjављених измjена постоjећег програма, уз оцjену да исте треба конципирати тако да буду jавне, транспарентне и у духу потреба и стратешких опредjељења економског развоjа Црне Горе.

УПЦГ подсjећа да су за било каква страна улагања у Црну Гору важан предуслов пореске и друге олакшице коjе се односе на давања на националном и локалном нивоу. Такође, доношење одлуке о инвестирању зависи и од степена правне сигурности, ефикасности администрациjе (посебно на локалном нивоу), конкурентности привреде и бизнис бариjера, куповне моћи становништва и слично. Све наведено елементи су коjи потенциjалном инвеститору служе као репер за процjену исплативости планираних улагања, а држави као орjентир у поступцима провjере њихове поузданости и усваjања евентуалне одлуке о отпочињању сарадње.

Коначно, приликом прецизирања будућег оквира за стицање економског држављанства, како се наводи, треба водити рачуна и о томе да се улазак страних компаниjа на наше тржиште не смиjе омогућити по сваку циjену, већ уз строго поштовање мjера провjере и контроле, а у циљу заштите домаћих компаниjа и очување њихове конкурентности. То значи да држава истовремено мора обављати и улогу заштитника домаћих привредника и улогу снажног контролора потенциjалних страних инвеститора.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

20. septembar 2021 22:05