/ Основни суд у Подгорици - Портал Дан
14/06/2021 u 11:10 h
ДАН порталДАН портал
StoryEditor

Пресуда по тужби тужиоца Небоjше Асановића из Подгорице

Текст изреке пресуде Основног суда у Подгорици, дониjете од стране судиjе Мариjе Бошковић дана 18.3.2021.године, по тужби тужиоца Асановић Небоjше из Подгорице, против тужене Државе Црне Горе - Основно државно тужилаштво у Подгорици, ради накнаде нематериjалне штете

ПРЕСУДА

ДЈЕЛИМИЧНО СЕ усваjа тужбени захтjев па се обавезуjе тужена да тужиоцу на име накнаде нематериjалне штете усљед повреде права личности – права на одбрану гарантованог Уставом Црне Горе и Европском конвенциjом за заштиту људских права и основних слобода, исплати износ од 1.500,00 еура са законском каматом од 18.03.2020. године, па до коначне исплате, у року од 15 дана по правоснажности пресуде, под приjетњом извршења.

ОДБИJА СЕ тужбени захтjев тужиоца у диjелу коjим jе тражено да се обавеже тужена да тужиоцу мимо износа досуђеног ставом I изреке ове пресуде досуди по истом износу од jош 2.500,00 еура, као неоснован.

 ОБАВЕЗУJЕ СЕ тужена да о свом трошку обjави изреку ове пресуде у свим штампаним и електронским медиjима са сjедиштем у Црноj Гори, у року од 15 дана по правоснажности пресуде, под приjетњом извршења.

Свака странка сноси своjе трошкове поступка.

Izdvojeno

23. jul 2021 01:15