/ Влада дониjела Одлуку о изради ПУП-а Општине Будва
12/06/2021 u 19:02 h
Milan SekulovićMilan Sekulović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Забрањена градња у центру Будве и Бечићима, донијета одлука о изради просторно-урбанистичког плана

Забрана градње не односи се на изградњу обjеката образовања, науке, здравства, социjалног старања, културе, спорта и рекреациjе, инфраструктуре и других дjелатности од jавног интереса

Влада jе на јучерашњем засједању дониjела Одлуку о изради просторно-урбанистичког плана (ПУП) Општине Будва, којим је стопирана градња свих, осим објеката од јавног интереса, у центру тог града и Бечићима. У Влади кажу да је основни циљ и задатак израде плана стварање планског и формалног основа за обезбjеђење одрживог развоjа коjи представља jедан од наjважниjих изазова политике уређења простора.

– Одлуком се, поред осталог, уређуjу питања коjа се односе на поступак израде, обухват, забрану грађења, рок израде, финансиjска средства и обавезу израде Стратешке процjене утицаjа на животну средину. У дискусиjи jе посебно наглашен значаj одредбе коjом се забрањуjе грађење на поjединим дjеловима простора у границама обухваћеним постоjећим планским документима. Забрана градње не односи се на изградњу обjеката образовања, науке, здравства, социjалног старања, културе, спорта и рекреациjе, инфраструктуре и других дjелатности од jавног интереса. Такође, забрана градње се не односи ни на обjекте коjи се реконструишу ради санациjе, одржавања и коришћења у оквиру постоjећих хоризонталних и вертикалних габарита, а коjи су изграђени у складу са законом. Забрана ће бити на снази до доношења ПУП-а Будва – наводе у Влади.

Констатовано jе да jе jедан од наjвећих проблема у процесу уређења простора општине Будва таj што се важећа планска документациjа темељи на некритичкоj анализи постоjећег стања просторног уређења, са нереалним опредjељењима и смjерницама за планове нижег реда – што за последицу има могућност изградње прекомjерне бруто развиjене грађевинске површине, на основу коjе се вишеструко повећава планирани броj становника.

У владиној одлуци се наводи да се ПУП изражује за простор цијеле општине Будва, са припадајућим морским акваторијумом. За ПУП ће се, како се прецизира, радити стратешка процјена утицаја на животну средину у складу са законом.

Осим што су од забране градње изузете установе ппросвјете, културе, спорта и социјалне дјелатности у одлуци се прецизира да ће моћи да се граде трафостанице и разводна постројења, објекти за захватање и третман воде за пиће и друге потребе, грађевине за третирање отпадних вода, улице, тргови, паркинзи, пијаце, гробља, подземни и надземни пролази, гараже, као и зелене површине. Биће дозвољена градња терена за рекреацију, дјечјих игралишта, паркова, шеталишта бициклистичких стаза, а моћи ће да се раде реконструкције постојећих објеката и то оних који су саграђени у складу са законом.

Izdvojeno

05. avgust 2021 23:41