Лазовић / фото: Лазар Ружић
12/06/2021 u 10:35 h
Marija PalibrkMarija Palibrk
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Влада додијелила обезбјеђење Лазовићу иако више није службеник Управе полиције

Зорана Лазовића чувају припадници полиције на основу одлуке Владе која прописује ту могућност уколико је безбједносна процјена у односу на бившег функционера негативна

Одлуком Владе Црне Горе, бившем шефу Сектора за бробу против организованог криминала Зорану Лазовићу додијељена је пратња иако више није припадник Управе полиције. На ову одлуку надлежни су се одлучили јер је процијењено да је Лазовићу угрожена безбједност. Некадашњег шефа СБПОK-а чувају полицајци на основу одлуке Владе која прописује ту могућност уколико је безбједносна процјена у односу на бившег функционера негативна.

Лазовић је разријешен прије два мјесеца, када је укинут сектор којим је руководио. Том одлуком му је престао и статус службеника Управе полиције. Безбједносне службе су накнадно извршиле процјену његове безбједности, а о резултатима су обавијестили Владу, која је предузела одговарајуће кораке.

Сектор на чијем челу се налазио Лазовић укинут је када је вршилац дужности директора Управе полиције Зоран Брђанин припремио акт о систематизацији на основу којег су сви полицијски функционери остали нераспоређени. Влада је почетком марта усвојила акт о систематизацији у Управи полиције, када су аутоматски смијењени помоћници директора Управе полиције Зоран Лазовић, Енис Баковић, Дејан Ђуровић, Веско Дамјановић, Драган Благојевић, Драго Спичановић и Зоран Томчић. Истовремено су функције престале и свим начелницима центара и одјељења безбједности, њиховим помоћницима, командирима и шефовима одсјека. Влада је прихватила и предлог о именовању нових помоћника, па је, умјесто Зорана Лазовића и Ениса Баковића, на чело обједињеног Сектора за борбу против криминалапостављен Дејан Кнежевић. Он је обављао бројне функције у Управи полиције, а више пута су истицани његови резултати у борби против шверца наркотика. За Кнежевића се не везују афере. На предлог Брђанина, на чело Сектора за финансијске и обавјештајне послове постављен је Саша Машковић. У новом сектору полиције за посебне намјене, у оквиру којег је и заштита личности и објеката, нови шеф је Милош Ракоњац, полицијски функционер који је завршио ФБИ академију.

Прије одласка запослио сина

Прије промјене руководећих структура у Управи полиције и Министарству унутрашњих послова, неколико високорангираних службеника, плашећи се разрјешења и смјена, успјело је да у тим институцијама запосли своје сроднике. Лазовић је у полицији запослио своје синове Марка и Петра. Петар Лазовић је био у Одсјеку за посебну оперативну подршку – Сектор за борбу против организованог криминала, док је његов брат Марко Лазовић у СКП-у, односно у Одсјеку за сузбијање кривичних дјела кријумчарења, трговине људима и илегалних миграција. У Управи полиције посао је добио и Марко Вељовић, који ради у Центру безбједности Бијело Поље. Он је син начелника Одјељења безбједности Мојковац Витомира Вељовића и братанић доскорашњег директора Управе полиције Веселина Вељовића.

За Лазовића се вежу многе афере. Он је више година био службеник Агенције за националну безбједност, гдје је у последњем периоду службе оба­вљао ду­жност са­вјет­ни­ка ди­рек­то­ра АНБ-а, а на ту функцију га је име­но­вао тадашњи шеф тај­не слу­жбе Бо­ро Ву­чи­нић. Пр­ви пут је у јав­но­сти по­ми­њан ка­да је об­ја­вљен сни­мак са свад­бе кон­тро­верз­ног Ро­жај­ца Са­фе­та Ка­ли­ћа. АНБ је та­да са­оп­шти­ла да је Ла­зо­вић био слу­жбе­но на свад­би јер су та­мо би­ли број­ни при­пад­ни­ци кри­ми­нал­ног ми­љеа из ре­ги­о­на. Аген­ци­ја за на­ци­о­нал­ну без­бјед­ност та­да је за­бра­ни­ла при­ступ до­ку­мен­ти­ма ко­ји би по­ка­за­ли да ли је ви­со­ки функ­ци­о­нер АНБ-а при­су­ство­вао свад­би кон­тро­верз­ног ро­жај­ског би­зни­сме­на по слу­жбе­ној ду­жно­сти или у при­ват­ној ре­жи­ји.

Izdvojeno

01. avgust 2021 22:15