28/01/2021 u 00:00 h
Dan.Dan.
StoryEditor

Džejn Fondi „Zlatni globus” za životno djelo

Holivudska glumačka le-genda i aktivistkinja Džejn Fonda dobiće još jednu potvr-du svoje izuze
Holivudska glumačka le-genda i aktivistkinja Džejn Fonda dobiće još jednu potvr-du svoje izuzetnosti. Na pred-stojećoj dodjeli Zlatnih glo-busa, Fondi će biti uručeno priznanje „Sesil B. Demil“ za životni doprinos filmu.Holivudsko udruženje stranih novinara objavilo je da će Džejn Fonda dobiti na-gradu „Sesil B. Demil“ tokom 78. svečane dodjele nagrada 28. februara. Fonda već ima se-dam Zlatnih globusa, preno-si Indipendent.Članica jedne od najugled-nijih američkih glumačkih porodica očarala je i inspi-risala obožavaoce, ali i kri-tičare glumom u filmovima poput Detektiv Klut i Povra-tak kući. I sama vlasnica dva Oskara, Džejn je ćerka oskarov-ca Henrija Fonde i sestra Pi-tera Fonde. Dubok trag osta-vila je i van svijeta filma učestvujući u osnivanju or-ganizacija koje podržavaju ravnopravnost žena, rade na prevenciji trudnoće kod tinejdžerki i poboljšavaju zdravlje adolescenata.Zbog skretanja pažnje na problem klimatskih promje-na Džejn Fonda je uhapšena 2019. godine. Objavila je vi-deo-kasetu sa vežbama 1982. godine i postala uzor žena-ma širom svijeta.

Izdvojeno

28. jul 2021 22:36