06/02/2021 u 00:00 h
Dan.Dan.
StoryEditor

O organskoj hrani treba stalno učiti

U Crnoj Gori za sada je zaštićeno sedam proizvoda sa geografskim oznakama: „Pljevaljski sir”, „Njeguški pršut”, „Kolašinski lisnati sir”, „Crnogorska goveđa pršuta”, „Crnogorska stelja”, „Crnogorski pršut”, „Durmitorski skorup”
Značaj organske proizvodnje je u tome što pruža kvalitetne i zdravstveno bezbjedne proizvode, a proizvodnja doprinosi zaštiti životne sredine. Međutim, nivo znanja i svijesti građana o pitanjima ruralnog razvoja, umrežavanja na tržištu, šemama kvaliteta i značaju organske proizvodnje, ipak nije na zadovoljavajućem nivou, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije „Đakomo Adriatik”. Oni su u partnersvu sa „Centrom Sjevera” radili na medijskoj podršci plasmanu poljoprivrednih proizvoda na domaće tržište, dijelom finansijski podržani od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.
– Značaj organske proizvodnje se ogleda u tome što pruža kvalitetne i zdravstveno bezbjedne proizvode, a sama proizvodnja doprinosi zaštiti životne sredine. Do nedavno su proizvođači bili fokusirani na proizvodnju za svoje lične potrebe i za lokalne potrošače. Međutim, kontinuiranim djelovanjem određenih subjekata povećao se broj proizvođača koji svoje proizvode plasiraju na crnogorsko tržište - kaže koordinatorka projekta Muamera Muslić.
Ona dodaje da je u Crnoj Gori, za sada zaštićeno sedam proizvoda sa geografskim oznakama: „Pljevaljski sir”, „Njeguški pršut”, „Kolašinski lisnati sir”, „Crnogorska goveđa pršuta”, „Crnogorska stelja”, „Crnogorski pršut”, „Durmitorski skorup”.
Brendiranjem i šemom kvaliteta omogućava se da određeno geografsko područje, oblast, bude prepoznato i vidljivo – kazala je Muslić.
Ona dodaje da je realizacijom projekta ostvaren cilj, odnosno uspjeli su da obezbijede održivost lokalnog poljoprivrednog sektora.
– Pojačana je svijest građana o tradicionalnim crnogorskim poljoprivrednim proizvodima, odnosno kvalitetu i plasmanu poljoprivrednih proizvoda na crnogorsko tržište, posebno u oblastima koje su manje zastupljene, kao šeme kvaliteta i organska proizvodnja. Pored toga, medijskom podrškom smo ostvarili promovisanje organskih proizvoda kod potrošača u cilju povećanja potražnje za tim proizvodima u Crnoj Gori. Razvili smo povoljno okruženje za proizvođače kroz saradnju sa ključnim akterima – rekla je Muslić.
Glavne aktivnosti sprovedene u toku realizacije ovog projekta bile su istraživanje i analiza stanja na terenu, izrada, štampanje i distibucija informativne brošure sa akcentom na šeme kvaliteta. Organizovane su edukacije u okviru tribine „Domaće – Kvalitetno – Organsko”.
– Izradili smo i emitovali radijski serijal i promo-spot. Učinili smo sve da ojačamo lokalno znanje i obezbijedimo održivost lokalnog poljoprivrednog sektora. Nastojimo da građane edukujemo o tradicionalnim crnogorskim poljoprivrednim proizvodima, odnosno kvalitetu i plasmanu poljoprivrednih proizvoda na crnogorsko tržište – zaključila je Muslić. M.N.


29. jul 2021 05:26