31/01/2021 u 00:00 h
Dan.Dan.
StoryEditor

Ako je vaše dijete naviklo da spava otvorenih usta, vjerovatno postoji neki problem koji bi trebalo da istražite

Nekim roditeljima je slatko kad njihova djeca mirno spavaju otvore-nih usta. Međutim, di
Nekim roditeljima je slatko kad njihova djeca mirno spavaju otvore-nih usta. Međutim, disanje na usta kod djece nije tako beza-zleno kao što se na prvi po-gled može činiti. Zapravo, to može ukaziva-ti na određene deformitete, a može uzrokovati i ozbiljne zdravstvene probleme.Postoji mnogo medicin-skih problema zbog kojih dijete mora da diše isklju-čivo na usta. Neki od njih su: začepljenje nosa (uzrokovanog alergijama, začepljenim si-nusima ili drugim proble-mima), razne upale, polipi i još mnogo toga. Ipak, nekima od nas disanje na usta navika je iz ranog djetinjstva.Ako je vaše dijete naviklo da spava otvorenih usta, vjero-vatno postoji neki problem koji bi trebalo da istraži-te. Evo nekoliko zdravstve-nih problema koje disanje na usta može uzrokovati:Apnej A zA vrijeme SpAv Anj APrema ljekarima, disanje na usta može da prouzrokuje pojavu apneje u snu (ili pogor-šati apneju ako je osoba već ima), a to je jedna od najozbilj-nijih zdravstvenih posledi-ca ovakvog disanja.Apneja je poremećaj spa-vanja koji se javlja kada čovje-kovo disanje naglo prestane, a zatim započne iznova. Simp-tomi apneje uključuju naglo zaustavljanje disanja tokom spavanja, glasno hrkanje, buđenje sa suvoćom u ustima, nesanicu i dnevni umor. Ap-neja je opasna sama po sebi, a povrh toga može uzrokovati i druge zdravstvene proble-me kao što su problemi sa srcem, jetrom i metabolič-ki problemi.Suv A uStA i k Arije SKad dišemo na usta, pro-tok vazduha isušuje usne i cijelu duplju, uključujući i desni. Rezultat toga mogu biti promjene u bakterija-ma koje prirodno žive u na-šim ustima, a to može iza-zvati problem sa karijesom i desnima.Loš z Agriž Aj i drugi prob Lemi SA zubim ANavika disanja na usta umjesto na nos donosi čitav niz problema sa zubima. Is-krivljeni zubi, loš zagrižaj i nepravilan rast zuba samo su neki od njih.dugo i u Sko L icePrema studijama, disanje na usta i držanje jezika u po-grešnom položaju čine donji dio lica dužim. Zbog toga je ovaj proces izuzetno važan za djecu do pete godine. Osim iz-dužene donje polovine lica, disanje na usta može dovesti do takozvanog konveksnog pro-fila s malom bradom i kosim čelom.Ako primijetite disanje na usta ili bilo kakve druge probleme s disanjem kod svog djeteta, što prije posjetite ljekara, kako bi vam dao smjer-nice i upozorio vas ukoliko je to opasno.Priredila:A.Š.

Izdvojeno

28. jul 2021 22:33