Воја Жанетић / Интернет
StoryEditor

Мали рјечник информисања

Бити информисан jе само почетна степеница у процесу коjи подразумијева да се нешто, по завршетку информисања

Ствари понекад изгледаjу превише jедноставно. Па рецимо то с тим информисањем.

Идеjа информисања базира се на давно креираноj претпоставци да смо ми људи базично неинформисана бића, потом се обjави информациjа о нечему што jош не знамо и ми потом постанемо информисани. Штоно би се рекло, примимо к знању, па jе послије до нас шта ћемо с тиме да урадимо. Бити информисан jе, и то да додамо, само почетна степеница у процесу коjи подразумијева да се нешто, по завршетку информисања, може и познавати, знати, разумијевати, изучавати, примјењивати, подучавати… И то би, ваљда, било то о информисању? Е па ниjе. Кренимо редом.

Дезинформисање – Онолико колико се људи обавјештаваjу о нечему, толико се обавјештаваjу и о супротноме. Дезинформисање jе лагање, да скратимо обjашњавање прве ријечи нашег речника. И о њему и нема шта ново да се каже. Сем да jе, гледано из данашње перспективе, прво настала лаж, па тек онда истина. Да би комуникациjа имала икаквог смисла.

Разинформисање – Скуп активности коjе информисанима омогућаваjу да забораве све о чему су се претходно информисали. У медиjском смислу, то подразумијева упиjање садржаjа коjи или никакве информациjе у себи немаjу; или имаjу али су апсолутно небитне или непримјенљиве за уобичаjени живот. Риjалитиjи, живот познатих, примјери из уређења туђих кућа, вртова и сл., нови модели прескупих аутомобила… Разинформисање (или безинформисање) jе бјекство од заморних истина, ако jе намјерно. А заборав, ако ниjе. Параинформисање jе то, ако ћемо баш прецизно.

Деинформисање – Преусмјерити информациjе тако што додаjемо неке нове информациjе, коjе мијењаjу предуслове, значаj и значење. „Они коjи су крали оптужуjу нас да крадемо!“, „Овом такозваном афером се скреће пажња са….“ и сличне „Ти ћеш да ми кажеш“ крилатице користе се да би несумњива информациjа постала много сумњивиjом и неприjатниjом за памћење или даље преношење. Спин jе ријеч коjом се деинформисање повремено обjашњава. А спин би га знао зашто.

Преинформисање – Упоредо са пандемиjом констатована jе инфодемиjа, болест савременог медиjског корисника. О свему сазнаjемо све, а на краjу се испоставља да или не знамо ништа или знамо углавном оно од чега немамо никакве користи. Друштвене мреже, портали, претраживачи, групе за поруке, меjлови, плус сви остали медиjи коjе смо имали, све се то ставило у функциjу стварања илузиjе да смо информисани. А заправо смо, кад се црта подвуче, информациjе само видјели или чули. И ништа више. У том смислу, и ово што сада читате jе сасвим могуће превелика количина информациjа о информисању. Те у том смислу, само jош понешто да кажемо.

Реинформисање – Вакцине су у реду, не служе чиповању. Вирус ниjе смишљен да би нас све побио. Бил Геjтс jе пребогат, не и премоћан. Авиони испуштаjу углавном водену пару кад лете и ничим нас не запрашуjу. Мобилна телефониjа не убиjа своjим 5Г зрацима. И да, оваj текст ниjе наручила Билдерберг група. Реинформисање jе планетарни процес добиjања информациjа о стварима коjе већ знамо, на начин да оне више (или поново) не буду доведене у сумњу новим лажним вијестима о тоj тематици. С обзиром на поплаву назови информациjа, реинформисање ће ускоро бити обавезан предмет у основним и средњим школама.

И на краjу: Информисање – Збир свих претходних информациjа даjе довољно комплетну слику о томе шта jе информисање данас. Свему томе ваља додати и важну информациjу да jе оних коjи би да нас истински информишу далеко мање од свих оних коjи би сваку информациjу радо обрађивали, дорађивали, прерађивали, осуjећивали или обезвређивали; а у складу са интересима о коjима ми остали, углавном, немамо никакву информациjу. У овом нашем, транзиционом локалном Окружењу, правовремено и истинито информисање jе више идеал о коме се повремено информишемо него активност коjом се редовно бавимо. Што jе информациjа коjу свакако већ знамо, него се правимо неинформисани. Ето, о томе смо жељели да вас информишемо.

Оkruzenje.net

26. jul 2021 13:47